Behoud en herstel van cultureel erfgoed

Projecten van Dröge Bureau voor Bouwhistorie in Leiden


Sinds de oprichting in 1986 heeft Dröge Bureau voor Bouwhistorie meer dan duizend objecten - uit verschillende stijlperiodes - onderzocht en beschreven. De laatgotische Pieterskerk in Leiden en eeuwenoude woonhuizen inspireren evenveel als monumenten uit de Wederopbouw, zoals het Dr. Neherlaboratorium in Leidschendam en de Aankomsthal van de Holland-Amerika Lijn in Rotterdam.

Recente bouwhistorische projecten

2014-2015 Weststraat 20, Aardenburg

In opdracht van de Stichting tot Beheer der voormalige Sint Janshuys- en Dischgoederen verzorgde Dröge Bureau voor Bouwhistorie de bouwhistorische opname van het pand Weststraat 20 te Aardenburg. Het pand, gelegen aan de oostzijde van het voormalige Burgerweeshuis, maakte oorspronkelijk deel uit van deze instelling. Het weeshuis vestigde zich kort na het midden van de zeventiende eeuw in een bestaand groot driebeukig woonhuis. In het begin van de negentiende eeuw werd de oostelijke beuk verkocht en was het pand vervolgens lange tijd in gebruik als particulier woonhuis. Bij het onderzoek kwamen veel elementen tevoorschijn die de vroegere eenheid met het aangrenzende weeshuis bevestigden.

2013-2015 Paleis Het Loo, Apeldoorn

Dit voormalige koninklijk paleis opende in 1984 na een ingrijpende restauratie zijn deuren voor het publiek. Na dertig jaar is het complex toe aan een renovatie. Bovendien is het bezoekersaantal inmiddels bijna verdrievoudigd en is er behoefte aan meer expositie- en depotruimte. In samenwerking met Bureau Moned te Leiden maakten Dröge Bureau voor Bouwhistorie voor het Rijksvastgoedbedrijf een herziene bouwhistorische opname met faserings- en waarderingsplattegronden en een ruimteboek.

2001-2011 Pieterskerk, Leiden

Dit kerkgebouw is al vele jaren in beheer bij de Stichting Pieterskerk. De zware aantasting van de kapconstructies door de bonte knaagkever maakte een ingrijpende restauratie noodzakelijk. Tijdens het werk verzorgde Dröge Bureau voor Bouwhistorie de bouwhistorische documentatie. Daarbij was er vooral aandacht voor de kappen, de gewelven, de vensters en de zerkenvloer. Verder vond er uitvoerig archiefonderzoek plaats. Van de huidige kerk dateert het koor uit het einde van de veertiende eeuw. Het van rond 1425 daterende schip had aanvankelijk enkele zijbeuken, maar werd vanaf 1460 belangrijk vergroot naar plannen van de Antwerpse bouwmeester Evert Spoorwater. Door het instorten van de toren in 1512 stagneerde de bouw, maar uiteindelijk kwamen rond 1545 ook de transepten gereed. De resultaten van de rapportage werden voor het grootste deel verwerkt in de monumentale publicatie ‘De Pieterskerk in Leiden’ uit 2011 en kwamen daarmee onder de aandacht bij een breed publiek.

2014-2015 Hogewoerd 59-61, Leiden

Sinds 1833 was hier een wijnkoperij gevestigd. Eind 1984 kwam het complex in handen van de Stichting Diogenes te Leiden. Achter de brede voorgevel uit circa 1835 gaan drie Zeventiende-eeuwse huizen schuil. Ter voorbereiding op de herontwikkeling, waarbij een aantal appartementen worden gerealiseerd, maakte Dröge Bureau voor Bouwhistorie een bouwhistorische opname met waardestelling. Pas onlangs kwam de bovenwoning Hogewoerd 61 leeg te staan en kon het onderzoek ook daar worden afgerond.

2015 Nieuwe Rijn 50, Leiden

Voor dit pand aan de Nieuwe Rijn, met een groot achterhuis aan de Hartesteeg maakte Dröge Bureau voor Bouwhistorie een bouwhistorische opname met waardestelling. Aan het einde van de zestiende eeuw vormden deze panden onderdeel van een groot complex dat zich uitstrekte tot de Nieuwstraat. Het voorhuis aan de Nieuwe Rijn dateert van rond 1645, maar kreeg in 1907 de huidige voorgevel naar ontwerp van de Leidse architect Dirk Vijlbrief. Het achterhuis aan de Hartesteeg kwam tot stand in 1667. Het pand heeft nog aantal van de oorspronkelijke kruisvensters. De zolder van het voorhuis is nog in het bezit van het oorspronkelijke hijswiel.

2013 Erasmus University College, Rotterdam

De voormalige Centrale Gemeentelijke Bibliotheek is in 1917-1923 gebouwd naar ontwerp van architect D.B. Logemann met medewer­king van N. Lansdorp en J. Poot van Gemeentewerken Rotterdam. Kenmerkend bij het oeuvre van Loge­mann is het innovatieve materiaalgebruik, dat bij de bibliotheek onder meer tot uitdrukking komt in de toepassing van het betonskelet en de ‘vlies­gevel’ van het voormalige boekenmagazijn.

Het gebouw is opgetrokken in een ge­meng­de bouwtrant waarin een heroriëntatie op historiserende bouwstijlen harmonieus samengaat met meer eigentijdse stijlkenmerken. In de details komt het eigentijdse expressionisme tot uitdrukking. Dit is te zien in de plasticiteit van de gevels, de toepassing van moderne materialen en de rijke ornamentiek. Het beeldhouwwerk in Art Deco-stijl is van J.P.H. van Lunteren. De in Art Deco-stijl gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn van J.W. Gidding. Het complex was tot 2012 in gebruik als het Onderwijsmuseum. Tegenwoordig biedt het onderdak aan het Erasmus University College. Ter voorbereiding op de renovatie maakte Dröge Bureau voor Bouwhistorie in opdracht van de gemeente Rotterdam een bouwhistorische rapportage met waardestelling. Achter voorzetwanden en verlaagde plafonds kwam verrassend veel van de originele aankleding tevoorschijn, onder meer in de vorm van marmeren wandbekleding en stucplafonds.

2015 Albeda College, Rotterdam

In opdracht van VORM Ontwikkeling BV te Papendrecht maakte Dröge Bureau voor Bouwhistorie een bouwhistorische opname met waardestelling van dit complex aan de Mathenesserlaan/Breitnerstraat te Rotterdam. De school kwam in 1932 tot stand naar plannen van de Rotterdamse architect Jos Margry (1888-1982) in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. De school stond aanvankelijk bekend als het R.K. Lyceum voor meisjes Maria Virgo en stond onder leiding van de Zusters van JMJ. Om die reden omvat het complex naast de school ook een kapel en een kloostergedeelte. In de nabije toekomst worden circa 45 appartementen in het complex gerealiseerd.

2012 De Paauw, Wassenaar

Voor de gemeente Wassenaar maakten wij in 2012 een bouwhistorische opname van het raadhuis ‘De Paauw’. Na de bouw van een gemeentekantoor in 1983 is het tegenwoordig in gebruik als bestuurscentrum, trouwlocatie, receptie- en expositieruimte. De kern van het complex bestaat uit een laat achttiende-eeuws landhuis dat, na de aankoop door prins Frederik rond 1840 ingrijpend werd verbouwd naar plannen van J.D. Zocher jr. Aan de rechterzijde bevinden zich een spiegelhal en de balzaal uit 1853, ontworpen door H.A.A. Wentzel. In 1858 volgde nog een verbouwing van het middenpaviljoen. Voor de opname, opgesteld in het kader van gepland grootschalig onderhoud, maakte Dröge Bureau voor Bouwhistorie faserings- en waarderingsplattegron­den en een ruimteboek. Het rapport is te bekijken op de website van de gemeente Wassenaar.

Duik met Jan Dröge de (bouw)geschiedenis in

Dröge Bureau voor Bouwhistorie
Plantsoen 23 
2311KG Leiden


KvK

28071742

Contactgegevens:

T: 06 - 28 55 06 47

@: info@bouwhistorie-leiden.nl
Privacyverklaring

De ingang is aan de achterzijde van het pand, aan de 4e Binnenvestgracht (schuin tegenover de Pakhuisstraat).


Open van maandag t/m donderdag
Op vrijdag afwezig/niet bereikbaar

Laat vooraf aan de restauratie van een monumentaal pand bouwhistorisch onderzoek uitvoeren door Dröge Bureau voor Bouwhistorie.