Behoud en herstel van cultureel erfgoed

Haal het verleden naar het heden met bouwhistorisch onderzoek van Dröge Bureau voor Bouwhistorie in Leiden


Zonder een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een monumentaal pand is een goede restauratie hiervan niet mogelijk. Dröge Bureau voor Bouwhistorie in Leiden biedt drie vormen van bouwhistorisch onderzoek aan: een globale inventarisatie, een bouwhistorische opname en een gedetailleerde ontleding van het pand.

Bouwhistorische inventarisatie

Een bouwhistorische inventarisatie is vaak onderdeel van een breder opgezet onderzoek van een gebied. Het doel van een bouwhistorische inventarisatie is om een gefundeerde uitspraak te doen over de monumentwaarde van een object of ensemble. De bevindingen die aan de hand van de inventarisatie zijn opgedaan draag ik in woord en beeld (foto's, kaarten) aan u over.

Neem contact op voor meer informatie

Bouwhistorische opname

Bij een bouwhistorische opname wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een object in kaart gebracht. Hierbij wordt ook bekeken welke elementen uit de uiteenlopende fasen nog aanwezig zijn. Bij een opname hoort een uitgebreidere fotodocumentatie en een overzicht van beschikbare (bouw)tekeningen. Dit wordt aangevuld met archiefonderzoek en een literatuurstudie. De diepgang van de opname wordt vooraf bepaald, in overleg met de opdrachtgever en de betrokken overheden.

Aan de hand van de bouwhistorische opname wordt de waarde van het object bepaald. U krijgt tevens advies dat als uitgangspunt en toetsingskader kan dienen voor het toekomstige gebruik.

Bouwhistorische opname aanvragen

Ontleding

Net als bij een bouwhistorische opname wordt bij een ontleding documentatie opgesteld, archiefonderzoek uitgevoerd en de waarde bepaald. Dröge Bureau voor Bouwhistorie vult dit aan met bijvoorbeeld gedetailleerde opmetings-, faserings- en reconstructietekeningen en met meer specialistisch onderzoek, zoals dendrochronologie en kleuronderzoek. Bij een ontleding wordt dus letterlijk en figuurlijk nog dieper gegraven en achter het zichtbare materiaal gekeken.

Heldere rapportage

Nadat het bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd worden de resultaten in een heldere rapportage uitgeschreven, volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. Indien gewenst worden de uitkomsten aan u gepresenteerd. Dröge Bureau voor Bouwhistorie in Leiden kan de resultaten van het onderzoek ook direct op locatie toelichten.

Dröge Bureau voor Bouwhistorie
Plantsoen 23 
2311KG Leiden


KvK

28071742

Contactgegevens:

T: 06 - 28 55 06 47

@: info@bouwhistorie-leiden.nl
Privacyverklaring

De ingang is aan de achterzijde van het pand, aan de 4e Binnenvestgracht (schuin tegenover de Pakhuisstraat).


Open van maandag t/m donderdag
Op vrijdag afwezig/niet bereikbaar

Laat vooraf aan de restauratie van een monumentaal pand bouwhistorisch onderzoek uitvoeren door Dröge Bureau voor Bouwhistorie.