Behoud en herstel
van cultureel erfgoed

Haal het verleden naar het heden met bouwhistorisch onderzoek

Zonder een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een monumentaal pand is een goede restauratie hiervan niet mogelijk. Dröge Bureau voor Bouwhistorie biedt drie vormen van bouwhistorisch onderzoek aan: een globale inventarisatie, een bouwhistorische opname en een gedetailleerde ontleding van het pand. 

Bouwhistorische inventarisatie

Een bouwhistorische inventarisatie is vaak onderdeel van een breder opgezet onderzoek van een gebied. Het doel van een bouwhistorische inventarisatie is om een gefundeerde uitspraak te doen over de monumentwaarden van een object of ensemble. De bevindingen die aan de hand van de inventarisatie zijn opgedaan draag ik in woord en beeld (foto's, kaarten) aan u over.

Bouwhistorische inventarisatie

Een bouwhistorische inventarisatie is vaak onderdeel van een breder opgezet onderzoek van een gebied. Het doel van een bouwhistorische inventarisatie is om een gefundeerde uitspraak te doen over de monumentwaarden van een object of ensemble. De bevindingen die aan de hand van de inventarisatie zijn opgedaan draag ik in woord en beeld (foto's, kaarten) aan u over. 

Bouwhistorische opname

Bij een bouwhistorische opname wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een object in kaart gebracht. Hierbij wordt ook gekeken welke elementen uit de uiteenlopende fasen nog aanwezig zijn. Bij een opname hoort een uitgebreidere fotodocumentatie en een overzicht van beschikbare (bouw-) tekeningen. Dit wordt aangevuld met archiefonderzoek en literatuurstudie. De diepgang van de opname wordt vooraf bepaald, in overleg met de opdrachtgever en betrokken overheden.

Aan de hand van de bouwhistorische opname wordt de waarde van het object bepaald. U krijgt tevens advies dat als uitgangspunt en toetsingskader kan dienen voor het toekomstige gebruik.
 

Ontleding

Net als bij een bouwhistorische opname wordt bij een ontleding documentatie opgesteld, archiefonderzoek uitgevoerd en de waarde bepaald. Dröge Bureau voor Bouwhistorie vult dit aan met bijvoorbeeld gedetailleerde opmetings-, faserings- en reconstructietekeningen en met meer specialistisch onderzoek, zoals dendrochronologie en kleuronderzoek. Bij een ontleding wordt dus letterlijk en figuurlijk nog dieper gegraven en achter het zichtbare materiaal gekeken.
 

Bouwhistorisch onderzoek

Heldere rapportage

Nadat het bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd worden de resultaten in een heldere rapportage uitgeschreven, volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. Indien gewenst worden de uitkomsten aan u gepresenteerd. Dröge Bureau voor Bouwhistorie kan ook de resultaten van het onderzoek direct op locatie toelichten.